عوامل برنامه :


کُرکِله
تولید سال 1388   مرکز خراسان جنوبی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 0%
 
متوسط 66%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های فرهنگی