عوامل برنامه :

تنظیم کننده : امیر جباریان

خواننده: ایوب فاتحی


دووری
تولید سال 1392   مرکز کردستان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 100%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی