عوامل برنامه :خواننده: ابوالحسن خوشرو جلال حیدری


موسیقی با کلام محلی
تولید سال 1392   مرکز مازندران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی