عوامل برنامه :

تنظیم کننده : رحمان پاشا خانی

خواننده: جعفر رشادت


بهاران
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 40%
 
خوب 0%
 
متوسط 60%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی