عوامل برنامه :خواننده: احد تابع خیام


گوزل قیزیم
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 90%
 
خوب 3%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 5%
 

سایر موسیقی های اجتماعی