عوامل برنامه :

تنظیم کننده : سیاوش ایرانیان

خواننده: مرتضی حسینی


باغ جنان
تولید سال 1392   مرکز همدان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 66%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 33%
 

سایر موسیقی های اجتماعی