عوامل برنامه :

کارگردان : طالب رماوندی
معادله مجهول قرن 21
تولید سال 1392   مرکز ایلام

نیم قرن ازحدس معادله ناتمام رینگل ریاضی دان معروف امریکایی می گذرد.دختری دانش آموز دریکی ازروستاهای دورافتاده استان ایلام(فرهاد آباد)از توابع شهرستان دره شهر این معادله را حل وبه اثبات رسانده است.اکثرکشورهای معتبرعلمی دنیا به دنبال جذب واستخدام اوهستند اما وی به کشورش بسیار پایبند وعلاقه مند است.اثبات معادله رینگل دریایی ازعلم را به روی او گشوده است.اوبدنبال پایه گذاری علم نوینی در جهان است.یک بار به کشور تایلند جهت ارائه مقاله وسخنرانی سفر کرده است که با اسقبال بی نظیر دانشمندان جهان روبرو شده است اما دردیگر کشورها تاکنون شرکت نکرده است.فعالیت های او در عرصه ریاضیات همچنان ادامه دارد... خانم ستاری، ایده حل معادله رینگل راازقرآن کتاب الهی گرفته است.خداوند در قران فرموده است همه چیز برمبنای زوج وفرد آفریده شده است وخان ستاری با تفکر برروی همین نکته که همه چیز از زوج وفرد شروع می شود موفق به حل معادله جهانی رینگل می شود... -درمطالعات خانم ستاری بحث جدیدی درحوزه جهانی علم دیده می شود. اوبه ایده جدیدی درخصوص صلح جهانی با استفاده ازفرمولهای ریاضیات رسیده که به درختان صلح جو معروفند. وی اعتقاد دارد که علمش از حوزه ی نظری به حوزه عمل می تواند بیاید وکاربردی شود بلکه مورد استفاده برای صلح پایدار تمام بشریت باشد... اوسالهای دورتر هنگامی که هنوز بچه ای کوچک بوددر خانواده ای روستایی با بضاعت مالی کم متولد شدواز همان سالهای اولیه از نعمت پدر ومادر محروم می شود وبدین ترتیب سالهای بعدی زندگی اش را در کنار برادرانش به بسر می برد که همه آنها کشاورز هستند وتنها تحصیلات ابتدایی را توانسته اند بگذرانند. خانم ستاری می گوید: علم او یک علم خداوندی والهی است.اوازشیوه زندگی پیامبر(ص) بسیار الهام گرفته است... دعوت نامه ها: کشورهند: دانشگاه "وی آی تی" مرکز برق قدرت هند کشورچین: دانشگاه شانگهای چین کشورآمریکا... کشور کانادا... کشور فرانسه... کشور تایلند... کشورآلمان... کشورپرو... ودیگر کشورها...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی