عوامل برنامه :

کارگردان : نشمعیل اسمعیلی
کانیاو ادب (کانیاو ادب )
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

برنامه کانیاو ادب (چشمه سار ادب) برنامه ایست روتین از صدای مرکز مهاباد و برنامه ارسالی پیرامون شخصیت ادبی- عرفانی استاد ادب عبدالرحیم سابلاغی متخلص و مشهور به وفایی و سبک شعر و اشعار وی در 6 قسمت 20 دقیقه ای تولید شده است. بسته به ساختار برنامه و در بیشتر مواقع در راستای غزل و یا موضوع برنامه تصنیفی محلی یا ملی پخش می شود.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
کانیاو ادب (20 دقیقه)
 
کانیاو ادب (20 دقیقه)
 
کانیاو ادب (20 دقیقه)
 
1 (20 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال