پروانه مهجور (قسمت 1 نیما یوشیج)
تولید سال 1390   مرکز مازندران

این ویژه برنامه که بصورت نمایشهای سریالی در 12 قسمت تهیه شده نگاهی به زندگی-نامه نیما یوشیج در مراحل مختلف دارد که به چگونگی شرایط زمانی و وضعیت سیاسی و اجتماعی زندگی علی اسفندیاری ( نیما یوشیج) و لردیبان ، شعرا و هنرمندان هم دوره ایشان همچون میرزاده عشقی اشاره کرده است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 70%
 
خوب 10%
 
متوسط 10%
 
ضعیف 10%
 

سایر نمایش های فرهنگی