عوامل برنامه :

تنظیم کننده : لاوک لطیف
آهنگ ساز : لاوک لطیف
خواننده: محمد هژیر


روژگاری لاوی
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 80%
 
خوب 20%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی