عوامل برنامه :خواننده: کمال قادری


تیره که ی دمینی
تولید سال 1392   مرکز کردستان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 25%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 75%
 

سایر موسیقی های اجتماعی