عوامل برنامه :

تنظیم کننده : بابک بدیعی
آهنگ ساز : بابک بدیعی
خواننده: رضا صالحی


آستاره
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی