عوامل برنامه :


آهنگ ساز : امیرحسین بخشیحنا بندون
تولید سال 1392   مرکز کرمان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 33%
 

سایر موسیقی های اجتماعی