عوامل برنامه :

کارگردان : پرویز زارعی
حسین ذاکر حسین
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این مستند به قسمتی از زندگی مرحوم خرمایی که مربوط به پیرغلامی ایشان می باشد می پردازد. این اثر با بهره گیری از صدای مرحوم خرمایی برشهایی از نواسازی نوحه ها و شکل گیری آن را ارائه می کند. در این اثر گفته شده که حسین خرمایی بیش از صد نوحه را نوا گذاری کرده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال