عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
خداحافظ رمادی
تولید سال 1392   مرکز سمنان

در این برنامه به نحوه اسارت ، خاطرات آن دوران ، بازگشت به ایران و افتخارات یکی از آزادگان سرافراز میهن اسلامی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال