عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
معین البکا
تولید سال 1392   مرکز سمنان

در این مستند به تاریخچه تعزیه خوانی در استان سمنان و همچنین چهره های سرشناس از قبیل ناصراعلایی معروف به ناصرشمر –نسخه های تعزیه و جایگاه این هنر آئینی در استان سمنان پرداخته میشود .علی آقا اعلایی فرزند ناصر اعلایی خود یکی از تعزیه خوانان قدیمی سمنان می باشد که امروز به معین البکا یی تعزیه یعنی تعزیه گردانی رسیده است او راوی مستند معین البکا می باشد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های معارفی