عوامل برنامه :

کارگردان : پیمان زنده بودی
نمک سبز ( کاکل )
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

با حضور دو کارشناس تغذیه و گیاه شناس، خواص گیاه دارویی کاکل که در استان بوشهر رشد پیدا کرده و مورد مصرف مردم است بررسی می شود

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر مستند های اجتماعی