عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا برزگر خاندوزی
سرزمین من
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی ابریشم بافی شهر رامیان که این شهر رو به یکی از قطب های ابریشم بافی کشور تبدیل کرده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 75%
 

سایر مستند های فرهنگی