عوامل برنامه :


صدای سخن عشق
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

معرفی یکی از مداحان مشهد-حاج رضا انصاریان که به تازگی در گذشته است ( صلوات خاصه معروف مربوط به ایشان می باشد)

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی