عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
شوق پرواز
تولید سال 1392   مرکز سمنان

در این برنامه راوی(آقای عرب یار محمدی)و مادر و دوستان شهید سیاوش پازوکی از رشادتهای این شهید بزرگوار می گویند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال