عوامل برنامه :

کارگردان : میترا الهی
تکلیف
تولید سال 1357   مرکز آبادان

موضوع این برنامه حجاب و عفاف است این برنامه بر اساس سفر مقام معظم رهبری در سال 73و حضور ایشان در جمع دانش آموزان دختر استان کهگیلویه و بویراحمد که به سن تکلیف رسیده اند، بوده و سعی شده علاوه بر جشن تکلیف دانش آموزان با حضور رهبر معظم اشاره هایی به حجاب و عفاف در خارج از کشور و مصاحبه با یک خانم تازه مسلمان شده آمریکایی در سال جاری و تاثیر حجاب و عفاف به خانواده و جامعه بپردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی