عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا مهدوی
زمان سسي
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

این مستند در خصوص بيوگرافي استاد يحيي شيدا شاعر و روزنامه نگار و نويسنده معاصر آذربايجاني است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 25%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 25%
 

سایر مستند های اجتماعی