عوامل برنامه :

کارگردان : علی اسماعیلی
ضریح
تولید سال 1392   مرکز قم

برنامه" ضریح "روند ساخت ضریح جدیدحرم حسینی را بررسی می کند،مجموعه تلاش علما و بزرگان و هنرمندان (از شهر مقدس قم واسایر نقاط ایران )وتلاش های ارزشمنداستاد فرشچیان بعنوان طراح اصلی و همت آهاد مردم و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)در اهدا کمک های نقدی وجواهرات شخصی برای ساخت ضریح برجسته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال