عوامل برنامه :

کارگردان : محسن عربشاهي
ببو دل بینا
تولید سال 1386   مرکز سیستان و بلوچستان

داستان پیرمرد نابینای است که توسط طنابی که از منزل به مسجد کشیده شده برای اقامه نماز هر روز به مسجد می رود در این میان عده ای قاچاقچی که نتوانسته اند زمین این پیرمرد را تصاحب کنند سر طناب را به سمت چاهی هدایت می کنند ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال