عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا فدایی
نمایش هفته (لعبت باز)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

مرشد سعدالله پس از سالها به سراغ عروسک خیمه شب بازی خود (مبارک) میرود وبا مبارک شروع به صحبت و درد دل کرده و خاطراتش را مرور میکند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال