عوامل برنامه :

کارگردان : حسین اسفندیاری
نمایش مانکن
تولید سال 1387   مرکز همدان

ناهید دختر فراری است که یک شب در یک فرشگاه به هوش می آید، او متوجه می شود که با زنجیر به ویترین مغازه بسته شده و آنجا مانکن های زیادی وجود دارند که می توانند با او حرف بزنند، ناهید تا صبح در فروشگاه می ماند و تجربه جدیدی برای زندگی کسب می کند....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های اجتماعی