عوامل برنامه :

کارگردان : حسین اسفندیاری
نمایش عروسک
تولید سال 1387   مرکز آبادان

زن وشوهری تهرانی، یکی دوسال است که به همدان آمده اند. در روز تولد سعید هدیه ای از طرف یک ناشناس به دست او می رسد. هدیه عروسکی است که زندگی آنها را دگرگون می کند و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال