عوامل برنامه :

کارگردان : یعقوب خبیر
محکوم
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

این نمایش در موضوع شخصیتی است که بدلیل اشتباه در زندگی خانواده خود را از دست میدهد و گرایش به کار خلاف پیدا میکند وظاهرا"کسی را میکشد و به زندان میافتد اما...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 0%
 
متوسط 66%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های نمایش بلند