عوامل برنامه :

کارگردان : مختار فیاض
آبی تر از دریا
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

در اين برنامه به معرفی مرحوم نگار خورموجی از ادیبان استان پرداخته شده و در کنار به معرفی شاعر بومی ، ضرب المثل های محلی و دیگر موضوعات پرداخته خواهد شد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال