عوامل برنامه :

کارگردان : سیده فریبا هاشمی
بچه ها سلام
تولید سال 1392   مرکز فارس

این برنامه به صورت گزارشی تهیه شده است و همراه با بچه های محله نانجستان قوام شیراز اجرا شده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%