عوامل برنامه :

کارگردان : ناصر رسول زاده

گوینده: بیتا علیپور محمدرضا منصور ندایی


ائل سوزی
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

در این برنامه به یکی از آداب و رسوم مردم آذربایجان غربی پختن دوشاب در فصل پائیز اشاره شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 66%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 33%
 

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی