عوامل برنامه :

کارگردان : مجید طالبی

گوینده: سهام بغلانی


فصل پروانگی
تولید سال 1392   مرکز آبادان

این برنامه از زبان یک نوجوان است که می گوید: من یک نوجونم دیگه ما به یک سنی رسیدیم که خودمون می تونیم انتخاب کنیم وکارهای خودمون رو انجام بدیم....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال