عوامل برنامه :


ایران من.گلستان (آغ غلا )
تولید سال 1390   مرکز گلستان

در این مجموعه گزارشگر برنامه به اماکن دیدنی استان گلستان سفر کرده و با حضور کارشناسان به جایگاه تاریخی و فرهنگی این اماکن پرداخته است در بخش هایی نیز با هنرمندان از جمله شعرای بنام هم استانی صحبت کرده و اشعار محلی آنها را در وصف نوروز انعکاس داده است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
آغ غلا (4:31 دقیقه)
 
بالا جد (2:11 دقیقه)
 
نرگس تپه (11:21 دقیقه)
 
تالاب 3 (23:50 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال