عوامل برنامه :

کارگردان : خاطره ارج

گوینده: نورالدین حسامی


هه نبانه ی چیروک (آرزوی زیبا ) (هه نبانه ی چیروک (آرزوی زیبا ) )
تولید سال 1391   مرکز کردستان

داستان خواستگاری رفتن پسری است با نام شیرکو و دختری به نام چرو آنها باهم درباره زندگی مشترک صحبت می کنند و در این داستان عقاید چرو را راجع به ازدواج خوشبختی و آرامش را می شنویم.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال