عوامل برنامه :گوینده: علی اصغر میجانی


خاکاب
تولید سال 1387   مرکز همدان

در این برنامه به ساخت نمونه های سفالی برای تولید انبوه، تولیدکنندگان داخلی و خارجی پرداخته شده است همچنین برنامه خاکاب از طرح و افکتور قابل توجه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی