عوامل برنامه :

کارگردان : نعیمه حسینی

گوینده: مژگان حضرت زاده


کوچولوی خونه
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

داستان در مورد یکی از حیوان های جنگل است که دندانش دچار مشکل می شود و قرار می گذاردند تا بروند نزد دانای جنگل که ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی