عوامل برنامه :

کارگردان : فرهاد قلی نژاد

گوینده: زری وفایی نژاد


مازرونی سرود
تولید سال 1392   مرکز مازندران

در این برنامه با هنرمندان وشاعران وترانه سرایان مازندرانی گفتگو می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال