عوامل برنامه :

کارگردان : فرشاد متقی
هفت سنگ
تولید سال 1392   مرکز خراسان شمالی

این برنامه در قالب مسابقه در هفت مرحله که هر هفته در یکی از روستاهای استان و باحضور گسترده مردم ضبط میشود در این برنامه سعی می شود با طرح سوالات بومی و محلی به اطلاعات شنوندگان افزوده شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال