عوامل برنامه :

کارگردان : محمد صالح ذاکری
روستا در مازندران_مسابقه روستا
تولید سال 1392   مرکز مازندران

مسابقه روستا با محور قراردادن یک موضوع مناسب ایام کشاورزی روستائیان عزیز استان با کمک کارشناسان مختلف مربوطه در روستاهای استان ودر میان مردم آن روستا حضور پیدا کرده و با طرح سوال میان دو گروه ودر حضور روستائیان در صدد آموزش غیر مستقیم به آنها با کمک کارشناسان مربوطه است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 66%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 33%