عوامل برنامه :

کارگردان : علی جعفری جم

گوینده: میترا مشرقی مقدم


پله پله تا اوج ( پله پله تا اوج )
تولید سال 1391   مرکز خراسان جنوبی

برنامه «پله پله تا اوج» از تولیدات صدای خراسان جنوبی است. در این برنامه نخبگان علمی، فرهنگی و هنری استان در عرصه های مختلف معرفی می شوند.معرفی این شخصیتها از طریق گزارشها و مصاحبه هایی از خود شخصیت ها، اعضای خانواده، دوستان و همکاران وی صورت می گیرد. در این قسمت خانم دکتر طوبی کاظمی متخصص قلب و عروق از شهرستان بیرجند معرفی می گردند.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال