عوامل برنامه :

کارگردان : قاسم وحیدی
خجاوه گلان(صدای روستا)
تولید سال 1391   مرکز خراسان شمالی

در این برنامه گزارشگر به اتفاق عوامل برنامه به روستای عبد آباد از توابع شهرستان شیروان سفر کردندو گفتگو صمیمی با شورای روستا و از اهالی روستاحال و هوای روستا جمعیت و وجه تسمیه روستا و فعالیت مردم در این روستا آشنا شدندو در این برنامه سعی شده است با اجرای مسابقه مردم روستا را با کشاورزی و دامداری بیشتر اشنا کنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 37%
 
خوب 18%
 
متوسط 12%
 
ضعیف 31%
 

سایر مستند های فرهنگی