عوامل برنامه :

کارگردان : ابراهیم طاهری کیا
صدای آبادی
تولید سال 1392   مرکز قزوین

در این برنامه با توانمندیهای کشاورزی و دامداری روستای زرگر بیشتر آشنا می شویم و در کنار ان با گویش خاص زرگری که در کشور منحصر به فرد می باشد توسط کارشناسان مطلع می شویم.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%