عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا اهوازی
صدای روستا
تولید سال 1390   مرکز مرکزی

این برنامه با سفر به روستای بان از توابع شهر اراک و گفتگو با اهالی روستا به معرفی آن می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 59%
 
خوب 11%
 
متوسط 11%
 
ضعیف 18%
 

سایر مستند های فرهنگی