عوامل برنامه :گوینده: نسترن ریاحی


شکوفه های امید
تولید سال 1392   مرکز آبادان

در این برنامه به آموزش و نحوه نگه داری ورعایت بهداشت دهان ودندان به بچه ها پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 50%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی