عوامل برنامه :

کارگردان : رشید کوچکی

گوینده: داریوش همتی


سیروان درگذر تاریخ
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به معرفی شهر تاریخی سیروان ازشهرهای دوران ساسانی دراستان ایلام می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 75%
 
خوب 12%
 
متوسط 12%
 
ضعیف 0%
 

سایر جاذبه های گردشگری های فرهنگی