عوامل برنامه :

کارگردان : مریم دلفانی

گوینده: میلاد شوکائیان


تمنای وصال
تولید سال 1392   مرکز مازندران

تمنای وصال برنامه ای معارفی برای آماده شدن برای لحظات روحانی اذان است با موضوع روز کارمنداست.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 66%
 
خوب 11%
 
متوسط 11%
 
ضعیف 11%
 

سایر ترکیبی های معارفی