عوامل برنامه :

کارگردان : جواد حسینی

گوینده: فاطمه خسروی


یار مهربان
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه به موضوع کتاب و کتابخوانی می پردازد و در هر برنامه علاوه بر مصاحبه با یکی از نویسندگان یکی از کتابهای منتشر شده در کشور و استان را معرفی میکند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 100%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی