عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علی موثقی

خواننده: رضا مدوئی


آرام جان ما بیا
تولید سال 1392   مرکز مازندران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های معارفی