عوامل برنامه :

تنظیم کننده : رضا صالحی

خواننده: رضا صالحی


فصل بهار
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 83%
 
خوب 0%
 
متوسط 16%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های مناسبتی