عوامل برنامه :

تنظیم کننده : مهداد كرباسي
آهنگ ساز : شاهرخ پناهي فرد
خواننده: جعفر احمدي


افتخار منيم كي دير
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر